Onderzoeken en cijfers | Publicatie ‘Werkzame jongereninterventies om (mogelijke) betalingsachterstanden te voorkomen’

𝘐𝘯 𝘥𝘦𝘻𝘦 𝘯𝘪𝘦𝘶𝘸𝘦 𝘷𝘢𝘴𝘵𝘦 𝘳𝘶𝘣𝘳𝘪𝘦𝘬 𝘣𝘳𝘦𝘯𝘨𝘦𝘯 𝘸𝘪𝘫 𝘳𝘦𝘤𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘦𝘯 𝘮𝘪𝘯𝘥𝘦𝘳 𝘳𝘦𝘤𝘦𝘯𝘵𝘦 -𝘮𝘢𝘢𝘳 𝘻𝘦𝘬𝘦𝘳 𝘯𝘪𝘦𝘵 𝘮𝘪𝘯𝘥𝘦𝘳 𝘣𝘦𝘭𝘢𝘯𝘨𝘳𝘪𝘫𝘬𝘦- 𝘰𝘯𝘥𝘦𝘳𝘻𝘰𝘦𝘬𝘦𝘯 𝘦𝘯 𝘱𝘶𝘣𝘭𝘪𝘤𝘢𝘵𝘪𝘦𝘴 𝘪𝘯 𝘰𝘯𝘴 𝘷𝘢𝘬𝘨𝘦𝘣𝘪𝘦𝘥 𝘰𝘯𝘥𝘦𝘳 𝘫𝘦 𝘢𝘢𝘯𝘥𝘢𝘤𝘩𝘵.

Onderzoeker dr. Marjolein Odekerken van Verwey-Jonker Instituut heeft in samenwerking met Save the Children een kwalitatief onderzoek gedaan naar wat nu echt werkt bij het bereiken van jongeren met geldproblemen. Uniek aan dit onderzoek is dat jongeren zelf gevraagd is hoe men hen het beste kan bereiken. 

Lees de publicatie over het onderzoek.

Het onderzoek is uitgevoerd door bij 6 verschillende jongereninterventies in verschillende gemeenten interviews met jongeren zelf te houden en hen in interactieve sessie met elkaar en met hulpverleners te laten reflecteren op de betreffende jongereninterventie. Dat levert, naast conclusies specifiek voor de interventies, ook een aantal algemene conclusies op over het bereiken van jongeren met (mogelijke) geldproblemen.

Voor een deel benoemen jongeren zaken die volwassenen ook belangrijk vinden, zoals een goede persoonlijke band met de begeleider, een integrale aanpak gericht op verschillende leefgebieden, het belang van eigen regie, ontzorging en afstemming tussen instanties. Daarnaast kwamen een aantal zaken naar voren die specifiek voor jongeren leken te werken. Allereerst doordat jongeren zelf binnen de begeleiding worden ingezet, zoals in de vorm van peer educators of ervaringsdeskundigen. Daarnaast vinden jongeren het belangrijk dat hun begeleider snel en makkelijk bereikbaar is, bijvoorbeeld via Whatsapp, ook buiten kantooruren. Laagdrempeligheid in de begeleiding en een speelse manier van informatie overbrengen wordt gewaardeerd. Ten slotte besteden jongereninterventies aandacht aan de overgang naar financieel verantwoordelijke als jongeren achttien worden. Volgens de onderzoekers is het juist de combinatie van de verschillende bouwstenen die maakt dat jongeren goed worden bereikt. Belangrijk is dat er meer aandacht komt voor een specifieke jongerenaanpak zodat jongeren nog beter (en eerder) kunnen worden bereikt.
Dit onderzoek is onderdeel van het project Eerder uit de Schulden: wat werkt?

In deze publicatie wordt onder meer aandacht besteed aan ‘Hoe word je rijk’ van Money Start. Lees het artikel van Money Start in het NBBI Magazine.