Aanvraag diensten bij gemeenten via e-herkenning

De afgelopen tijd hebben wij contact gehad met de VNG over een pilot die wordt georganiseerd met een aantal gemeenten om digitaal diensten aan te bieden aan bewindvoerders. Hierbij wordt het mogelijk voor de bewindvoerder om in te loggen met e-Herkenning en het BSN van de cliënt op te geven waarna een controle plaatsvindt op de registratie van een uitspraak bij de Rechtspraak. Op basis van die controle kan een bewindvoerder dan namens de cliënt digitaal producten en diensten aanvragen of inzien bij de gemeente.

Interviews met bewindvoerders

Er zijn enkele bewindvoerders geïnterviewd om inzicht te krijgen in de manier van werken bij bewindvoerders en de contacten met de gemeente. Hieruit zijn waardevolle inzichten gekomen die goed gebruikt kunnen worden in de voorbereiding van gemeenten. Zo zullen er met gemeenten afspraken komen dat zij een dienst ‘Aanvragen en regelen producten en diensten als bewindvoerder’ opnemen bij e-Herkenning. Bewindvoeringskantoren kunnen daarmee voor medewerkers een e-Herkenningsmiddel aanschaffen en hen hiervoor autoriseren. De gemeente bepaalt wat die medewerkers met deze autorisatie bij de gemeente kan, dus de producten en diensten aanvragen en/of inzien die bewindvoerders namens een cliënt mogen aanvragen en/of inzien. Uit de interviews weten we ook waar er nog meer gedaan kan worden in de uniformering bij gemeenten en welke communicatie belangrijk is.

Doelgroep communicatie

Er is voor gemeenten gewerkt aan communicatiemiddelen vanuit de gemeente richting bewindvoerders die mee willen doen aan de pilot. Zo is er een model brief opgesteld en een vraag-antwoord overzicht. Verder is een checklist opgesteld voor gemeenten om bewindvoerders te helpen die contact opnemen met vragen of zaken die fout gaan in de digitale aanvragen straks. Momenteel worden de voorstellen nog beoordeeld door de betrokkenen, waarna de definitieve communicatie begin volgend jaar gereed zou moeten zijn. Verder wordt gewerkt aan afspraken over de te tonen schermen voor bewindvoerders. Op die manier wordt alle communicatie en interactie vanuit gemeenten richting bewindvoerders zo uniform mogelijk vorm gegeven.

Voorbereiding aansluiting

Gemeenten zijn momenteel met hun softwareleveranciers en de Rechtspraak bezig om de koppeling te leggen tussen het gemeentelijk portaal voor digitale dienstverlening en het systeem Toezicht van de Rechtspraak. De bedoeling is dat uiterlijk eind dit jaar of begin volgend jaar de technische testen kunnen plaatsvinden. De planning is dan dat eind van het eerste kwartaal volgend jaar alle testen zijn afgerond en de pilot kan starten. Voor die tijd ontvangen bewindvoerders in de deelnemende gemeenten een uitnodiging om aan de pilot deel te nemen of worden gewezen op de mogelijkheid ook digitaal zaken te doen met de gemeente.