Velden zijn niet correct ingevuld
Aanmelden
Het NBBI komt op voor de belangen van 10284 clienten.
Visual

Tarieven 2017

Het indexeringspercentage staat vast: 0,7594%. Voor de berekening van dit percentage wordt aangesloten bij de formule die hiervoor in het Besluit vergoeding bewindvoerder schuldsanering wordt gehanteerd. De formule is 0,6 x (A–B) + (0,4 x C). A staat voor de procentuele stijging van de CAO-lonen en is berekend op 1,4340%. B staat voor de percentuele volumemutatie van de toegevoegde waarde per arbeidsjaar en is, zoals door het CBS bekendgemaakt, 0,6%. C staat voor de consumentenprijsindex en is berekend op 0,6475%. De resulterende indexeringsfactor is: 0,6 * (0,014340 – 0,006) + 0,4 * 0,006475, afgerond 0,007594 (0,7594%). Het indexeringspercentage valt binnen de bandbreedte, dus blijven de beloningen in de Regeling beloning voor 2017 ongewijzigd. De tarieven hieronder benoemd zijn inclusief 21% BTW. 

Eenpersoonsbewind Maandtarief Opstartkosten
Standaard € 111,29 € 628,47
Problematische schulden                  € 144,02 € 628,47

Is er voorafgaand budgetbeheer uitgevoerd door het betreffende kantoor, dan worden de opstartkosten € 471,30

 

Tweepersoonsbewind Maandtarief Opstartkosten
Standaard € 133,55 € 754,19
Problematische schulden een persoon € 153,19 € 754,19
Problematische schulden twee personen € 172,83 € 754,19

Is er voorafgaand budgetbeheer uitgevoerd door het betreffende kantoor, dan worden de opstartkosten € 565,68

 

Overige werkzaamheden Tarief
Eindrekening en verantwoording 1P  235,71
Eindrekening en verantwoording 2P  282,78
PGB beheer  589.15
Woningontruiming, verkoop of verhuizing  392,77
Extra werkzaamheden  78,56

 

 Bronvermelding: Staatscourant


Naar het nieuwsoverzicht