Audit tijdens corona-crisis

Om de schade te beperken probeert het Landelijk Kwaliteitsbureau zoveel mogelijk vast te houden aan de handhavingsdata. Om het voor accountants en deskundigen mogelijk te maken de audit uit te voeren is het in de huidige situatie toegestaan een onderzoek op afstand te verrichten.

Onderstaande stukken tekst worden naar uitvoerders en accountants gestuurd.

Aan accountants/deskundigen
U bent werkzaam als accountant en vraagt naar aanleiding van de uitbraak van het COVID-19 virus wat de mogelijkheden zijn ten aanzien van de door u uit te voeren controles. Hierbij ontvangt u daarover bericht.

Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM begrijpt dat het voor u niet mogelijk is om de controle ten aanzien van de eisen van de dossiervorming ter plaatse uit te gaan voeren. Om deze reden zijn er daarom afwijkende richtlijnen aangenomen ten aanzien van uw controle. Zo is het toegestaan dat er (in afwijking tot hetgeen is opgenomen in het Accountantsprotocol) uitsluitend een controle op afstand plaatsvindt, bijvoorbeeld via Teamviewer. Daarbij is het wel van groot belang dat u de volledige regie over de controle houdt en dat er in het verslag expliciet wordt vermeld dat er uitsluitend een controle op afstand heeft plaatsgevonden. Wij verzoeken u met klem om de controle zo volledig mogelijk (op afstand) uit te voeren. Mocht er desondanks een onderdeel niet kunnen worden gecontroleerd, dan verzoeken wij u om dit schriftelijk vast te leggen.

Aan uitvoerders
Het is van groot belang om de handhavingsverzoeken zo veel als mogelijk binnen de initieel gewenste termijn te ontvangen, zodat de controles niet teveel vertraging oplopen. Om deze reden wil het Kwaliteitsbureau u erop wijzen dat er in verband met de uitbraak van het COVID-19 virus afwijkende richtlijnen mogen worden gehanteerd ten aanzien van de controle door de accountant. Zo is het toegestaan dat er (in afwijking tot hetgeen is opgenomen in het Accountantsprotocol) uitsluitend een controle op afstand plaatsvindt, bijvoorbeeld via Teamviewer. Daarbij is het wel van groot belang dat de accountant de volledige regie over de controle houdt en dat er in het verslag expliciet wordt vermeld dat er uitsluitend een controle op afstand heeft plaatsgevonden. Daarnaast dient de accountant ook aan te geven welke onderdelen van de controle eventueel niet (volledig) zijn uitgevoerd.

Mocht het na overleg met uw accountant niet mogelijk blijken om een controle op afstand uit te voeren, dan verzoeken wij u vriendelijk om contact met het Kwaliteitsbureau op te nemen.

Hopende u zo voldoende geïnformeerd te hebben.