Bespreking met ministeries

Vanmiddag (28 september) om 14.30 uur vindt een overleg plaats tussen NBBI, Horus, NVVK en de Ministeries van Justitie en Veiligheid en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. We zullen daar een reeks zaken bespreken die alle wettelijke vertegenwoordigers direct aangaan. Onze focus ligt voornamelijk op de BTW-kwestie, financiering, indexatieformule en looptijdonafhankelijke vergoeding bij schuldenproblematiek.

BTW-kwestie:

We zijn ons bewust van de ontstane verwarring en mogelijke verstorende werking rondom BTW voor verschillende entiteiten binnen de branche. Ons voorstel is om BTW-vrijstelling per 1-1-2024 door te voeren voor alle deelnemers (BV’s, eenmanszaken, VOF, maatschap, stichting, etc.) met een compensatiestelling van bijvoorbeeld 6%.

Financiering:

We pleiten voor landelijk eenduidige financiering door het Rijk, waardoor wettelijke vertegenwoordigers hun werkzaamheden/uren kunnen declareren op een manier vergelijkbaar met de advocatuur. Dit zou ook de relatie tussen gemeente en bewindvoerder transparanter maken.

Samenhang met Indexatieformule:

Een herziening van de indexatieformule is noodzakelijk, waarbij aangesloten moet worden bij de actuele loonprijsontwikkelingen.

Looptijdonafhankelijke Vergoeding bij Schuldenproblematiek:

Er is een sterk pleidooi voor een looptijd onafhankelijke vergoeding voor bewindvoerders voor extra werkzaamheden die verricht worden bij het opstarten van schuldhulpverlening.

Dank aan onze leden:

Wij willen al onze leden die ons hebben bijgestaan ontzettend bedanken voor het vertrouwen en de succeswensen die wij hebben ontvangen. Jullie steun en inzet zijn van onschatbare waarde, en we zijn trots om jullie stem te mogen zijn in deze discussies. Jullie maken het mogelijk dat we samen sterker staan en een positieve impact kunnen maken op onze branche.