Bijzondere bijstand in Groningen weer mogelijk voor bewindvoering

Na jaren lang vanuit het LOBCM (NBBI en NBPB) diverse brieven te hebben gestuurd naar de Gemeente Groningen om het beleid van uitsluiting van professionele bewindvoerders te herzien, is er nu gelukkig een positief geluid.

Een van onze leden, Baas Bewindvoering, heeft in 2019 bezwaar aangetekend tegen de afwijzing van de bijzondere bijstand voor een van haar cliënten die gedupeerd werd door het nieuwe beleid van de Gemeente Groningen. Het beleid van de gemeente was dat de cliënt, hoezeer deze ook verbonden (lees: vertrouwd) was aan de huidige bewindvoerder, gebruik moest maken van de voorlopige voorziening (GKB Groningen) van de Gemeente Groningen.

Vandaag heeft de Centrale Raad van Beroep besloten dat als een cliënt zijn vertrouwen heeft gelegd in een professionele bewindvoerder er geen verplichting van de gemeente opgelegd kan worden om gebruik te maken van de voorliggende voorziening. Goed nieuws voor alle professionele bewindvoerders die werkzaam zijn in de regio Groningen. Door het wegvallen van de verplichting om gebruik te maken van de voorliggende voorziening (GKB Groningen) dient de gemeente weer bijzondere bijstand toe te kennen.

Lees hier de gehele uitspraak.