Brief van BBW als tegengeluid NVVK

Onderstaand publiceren wij het schrijven van de Beroepsvereniging BBW:

De beroepsvereniging van Wsnp-bewindvoerders (BBW) voelt noodzaak haar reactie te geven op het voorstel van NVVK om een nationaal schuldenfonds van € 3 miljard in te richten: https://eenvandaag.avrotros.nl/item/centrale-aanpak-van-de-overheid-om-schulden-af-te-lossen-moet-schuldenstress-voorkomen/

De NVVK geeft aan dat zij jaarlijks ca. 93.000 van de 700.000 mensen met problematische schulden helpen. Dat betekent dat er meer dan 600.000 mensen geen schuldhulpverlening krijgen. De beroepsvereniging wil in overweging geven – alvorens er drie miljard euro wordt uitgetrokken voor een experiment – er een bewezen effectief instrument kan worden ingezet: de wettelijke schuldsanering voor natuurlijke personen (Wsnp). 80 – 90 procent bereikt na drie jaar een ‘schone lei’ en kan zo een nieuwe start maken.

Schuldenaren mogen een beroep doen op de Wsnp als het niet lukt om via schuldhulpverlening tot een minnelijke regeling te komen. Dit recht wordt schuldenaren nu te vaak ontzegd. De instroom in de Wsnp laat de afgelopen jaren een drastische daling zien, terwijl het aantal mensen met problematische schulden niet afneemt. De doorstroom stokt. En veel te veel mensen komen zo niet van hun schulden af.

De beroepsvereniging heeft eerder aangegeven dat de doorstroom kan worden versneld door een maximale termijn te stellen (van bijvoorbeeld één jaar) om tot een minnelijke schuldenregeling te komen. Lukt dat niet? Verplicht gemeenten dan een Wsnp-aanvraag te doen en/of geef schuldenaren de mogelijkheid de aanvraag zelf te doen. Dat zorgt er ook voor dat mensen niet onnodig jaren en jaren in een stressvolle situatie blijven, met alle maatschappelijke gevolgen van dien.

Deze oplossing zal gemeenten bovendien financieel ontlasten. De Wsnp wordt namelijk grotendeels betaald door de schuldeisers.

De beroepsvereniging is zich ervan bewust dat ze voor haar eigen beroepsgroep spreekt en daarmee geen neutrale partij is. De huidige situatie noopt haar echter waar ze maar kan de Wsnp onder de aandacht te brengen. Deze beroepsgroep wil schulden oplossen. Dat gebeurt nu niet.