Disclaimer digitale communicatie NBBI

NBBI hanteert in al haar uitingen deze disclaimer.

Vertrouwelijkheid

De inhoud van alle verstuurde berichten is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. De NBBI aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten. De NBBI staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58395296.

Aansprakelijkheid

Alle digitale uitingen zijn uitsluitend die van de auteur en vertegenwoordigen niet noodzakelijk die van de organisatie. Onze organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van digitale communicatie of voor de gevolgen van acties die worden ondernomen op basis van de verstrekte informatie, tenzij die informatie vervolgens schriftelijk wordt bevestigd.

Sluiten ×