Een belangrijke update over de recente wijzigingen in de Wsnp-wetgeving en de impact op het schuldenbewind

Op 26 mei jl. informeerde de minister van Rechtsbescherming de Kamer over de aankomende wetswijzigingen in de Wsnp, die op 1 juli van kracht zullen zijn. Dit betekent dat de termijn van het msnp-wsnp-traject wordt teruggebracht van 3 jaar naar 1,5 jaar.

De expertgroep CBM heeft ons, de brancheorganisaties, gevraagd te reflecteren op deze veranderingen, met name in termen van de duur van het schuldenbewind, momenteel vastgesteld op vijf jaar.

Ons standpunt? We adviseren om de beslissing over de verkorting van het schuldenbewind uit te stellen. Er zijn tal van veranderingen onderweg, en het is belangrijk om te begrijpen hoe deze zullen uitpakken voor hulpvragers, gemeenten en schuldeisers. We geloven dat er over een jaar meer duidelijkheid en stabiliteit zal zijn, en dat zou een beter moment zijn om de discussie over de verkorting van het schuldenbewind te voeren.

We willen benadrukken dat het essentieel is om aandachtig en voorzichtig te zijn bij het navigeren door deze veranderingen, om ervoor te zorgen dat we de best mogelijke resultaten behalen voor degenen die we dienen. Wij kijken ernaar uit om in de komende maanden samen te werken en te overleggen met de expertgroep CBM om deze uitdagingen het hoofd te bieden.