Gesprek brancheorganisaties met Rijk: voorzichtig positief gestemd

Financiële druk en gebrek aan middelen bedreigen de kwaliteit van onze diensten. Bewindvoerders, mentoren en curatoren zetten zich onvermoeibaar in om kwetsbare mensen van de noodzakelijke (financiële) hulp te voorzien. De huidige beloningsstructuur ondersteunt echter niet de daadwerkelijke werkzaamheden die deze rol vereist.

Als brancheorganisaties benadrukken NBBI, NVVK en Horus dat onze branche een cruciale hulpverlener is binnen het lokaal sociaal domein en dat onze werkzaamheden essentieel zijn voor vele honderdduizenden kwetsbare mensen. Ons doel is om een duurzaam en stabiel financieel kader te creëren voor onze sector, zodat we onze essentiële maatschappelijke rol kunnen blijven vervullen. Zie ook eerdere posts op onze social media kanalen.

Al lange tijd staat onze branche onder druk; dit is niet iets van de laatste jaren. De torenhoge inflatie en bijbehorende loonprijsontwikkelingen maakt echter wel dat nú een oplossing noodzakelijk is. Gisteren voerden NBBI, NVVK en Horus overleg met ambtenaren van de ministeries van J&V en SZW. Als brancheorganisaties hebben we de urgentie nogmaals aangegeven om spoedig samen tot een oplossing te komen voor de achterblijvende beloning voor onze branche van bewindvoerders, mentoren en curatoren – om daarmee kwalitatief goede hulp voor onze cliënten te kunnen waarborgen.

Het overleg stemt ons voorzichtig positief. We hebben afgesproken dat er een korte en lange termijn oplossing moet komen. Ideeën worden de komende 3-5 weken uitgewerkt. Tot aan die tijd concentreren wij ons op het uitwerken van deze ideeën.

 

Namens NBBI,                                   Namens Horus,

Anton van den Ham,                          Gert Boeve,

voorzitter                                            voorzitter