Groot onderhoud systemen Rechtspraak

Graag willen wij jullie informeren dat van 1 t/m 3 april 2022 de Rechtspraak groot onderhoud uitvoert waardoor alle rechtspraaksystemen niet goed bereikbaar zijn. Dit betekent dat ook systeem Toezicht in dat weekend niet bereikbaar is voor de professioneel bewindvoerders die digitaal zijn aangesloten.

Om de continuïteit van de Rechtspraak te waarborgen zijn maatregelen getroffen om grote landelijke IT-storingen te voorkomen. Deze technische maatregelen worden jaarlijks tijdens een weekend getest. Zo wordt de overlast tot een minimum beperkt en is de Rechtspraak goed voorbereid op eventuele crisissituaties.

De werkzaamheden starten op vrijdagavond 1 april om 18:30 uur en duren tot zondag 3 april 12:00 uur. Gedurende dit onderhoud is het niet mogelijk om verslagen of machtigingsverzoeken digitaal in te dienen of berichten naar de rechtbanken te versturen.

Moet een professioneel bewindvoerder rond het weekend van 1 t/m 3 april een verslag, machtigingsverzoek of aanvullende informatie indienen? De rechtbank vraagt dit waar mogelijk voor 1 april te doen. Lukt dit niet dan vraagt de rechtbank deze zo spoedig mogelijk na 3 april in te dienen.