Indexatie 2024 aangepast

Na onze vragen over de indexatie voor 2024 en het niet meenemen van de uitgebleven indexatie van 2023, heeft minister Weerwind besloten om deze aan te passen. De regeling zal in werking treden op 1 januari 2024. De eerdere gepubliceerde indexeringsregeling wordt ingetrokken. Het nieuwsbericht op de website van de Rijksoverheid zal einde middag beschikbaar komen. In de bijlage zijn de aanpassingen te zien met een toelichting.

We zullen begin volgende week de nieuwe tarieven op onze websites publiceren.

stcrt-2023-32432 Regeling wijziging indexering beloning CBM 2024