De Regeling indexering beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2024 is gepubliceerd

De regeling zal in werking treden op 1 januari 2024. De beloning van de curatoren, bewindvoerders en mentoren wordt voor 2024 geïndexeerd.

Op grond van deze regeling worden de beloningen in beginsel elk jaar geïndexeerd, tenzij het indexeringspercentage met betrekking tot één jaar ligt tussen de -1% en 1%. Het percentage voor 2024 bedraagt 5,2855%. De beloningen voor 2024 worden met dit percentage geïndexeerd. Dit is volgens de Regeling indexering beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2024.

Op de website van Rijksoverheid kunt u hierover ook een nieuwsbericht vinden: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/10/31/beloningen-voor-curatoren-bewindvoerders-en-mentoren-gewijzigd-voor-2024