LOBCM – Landelijk modelconvenant gemeenten

Het LOBCM heeft een modelconvenant opgesteld dat kan worden gebruikt door gemeenten die de samenwerking met bewindvoerders in de regio in een convenant vast wil leggen.

Het convenant is gepresenteerd aan de VNG en enthousiast ontvangen. De besluitvorming van de VNG is echter zo ingericht dat de vereniging zich nog niet aan het convenant kan committeren; voor dergelijke besluiten moet de VNG namelijk haar leden raadplegen. Wij willen je het convenant echter niet onthouden. Het convenant kan door jullie gebruikt worden om aan de bieden aan de gemeente als deze een convenant wil ontwikkelen. Ook gemeenten die contact met ons opnemen hierover krijgen het convenant toegestuurd. Wij zijn blij dat de eerste gemeente al met een convenant – gebaseerd op ons model – aan de slag gaat.

De reden voor het ontwikkelen van dit convenant door het LOBCM is tweeledig. Ten eerste vindt het LOBCM het heel belangrijk dat er in een convenant sprake is van wederkerigheid Een convenant moet voor alle partijen voordeel opleveren. Ten tweede vindt het LOBCM het zonde dat het wiel steeds weer opnieuw moet worden uitgevonden.

LOBCM | Landelijk modelconvenant gemeenten

Gemeente: Den Helder