Makkelijker uit de zorgverzekeringsschulden voor mensen onder bewind

Mensen die onder bewind staan moeten worden geholpen bij het op orde brengen van hun financiële situatie. De “Uitstroomregeling voor onderbewindgestelden” maakt het mogelijk dat zij makkelijker hun zorgverzekeringsschuld op kunnen lossen. Bewindvoerders en zorgverzekeraars kunnen een regeling afspreken waardoor onderbewindgestelden kunnen uitstromen uit de wanbetalersregeling.

Zorgverzekeringslijn wil graag samen met de NBBI onderzoeken of de “Uitstroomregeling voor onderbewindgestelden” bij iedereen voldoende bekend is en wat de ervaringen hiermee zijn. Ben je een bewindvoerder en heb je enkele minuten de tijd? Vul dan de enquête in via de link hieronder.

https://onderzoek.skgz.nl/363489?lang=nl