NBBI-lid werkt samen met Koningin Máxima in een project

De NBBI is trots op haar leden die zich dagelijks inzetten voor het welzijn van hun cliënten. Eén van de leden, Credura Financial Services, heeft zich al jarenlang ingezet voor het project DB4ALL & TIGERS in Roermond. Zij bewaken daar de financiële gezondheid van jongeren in het kader van schuldpreventie en dragen daardoor bij aan hun toekomstperspectief.

Tijdens een recente bespreking met Hare Majesteit Koningin Maxima over de individuele bijdrage aan het project van de heer Chaib Ramdani van DB4ALL & TIGERS, werd Credura vertegenwoordigd bij hare majesteit de Koningin door Managing Director de heer Ron Impelmans MBA en hoofd bewindvoering mevrouw Nathaly Feuler. Deze bijeenkomst onderstreept de expertise en betrokkenheid van Credura en de NBBI in de financiële zorgverlening.

De NBBI is vereerd om haar leden te mogen vertegenwoordigen die zich inzetten voor hoogwaardige en betrokken financiële zorgverlening. Samen met haar leden draagt de NBBI bij aan een toekomst waarin financiële zorgverlening van hoge kwaliteit toegankelijk is voor iedereen.

Credura Financial Services is trots op haar bijdrage aan het project DB4ALL & TIGERS en haar samenwerking met de NBBI. “We zijn vereerd om door Koningin Maxima te zijn erkend voor onze inzet en expertise op het gebied van financiële zorgverlening,” aldus de heer Impelmans en mevrouw Feuler” Dit onderstreept het belang van ons werk en onze inzet voor een betere toekomst voor jongeren in Nederland.”

Credura Financial Services en de NBBI bedanken alle betrokkenen bij het project DB4ALL & TIGERS en spreken hun waardering uit voor de succesvolle samenwerking tot op heden.

De NBBI is de brancheorganisatie voor bewindvoerders, mentoren, curatoren en inkomensbeheerders in Nederland. De NBBI zet zich in voor hoogwaardige en betrokken financiële zorgverlening en biedt ondersteuning aan haar leden om hun werk optimaal uit te kunnen voeren.

Credura Financial Services is een betrokken en deskundige financiële zorgverlener die zich inzet voor het welzijn van haar cliënten. Zij bieden onder andere bewindvoering, budgetbeheer en schuldhulpverlening aan en doen een bijdrage aan sociale initiatieven. Alsmede werken zijn daarbij samen met partners in het maatschappelijk veld om een integrale aanpak te bieden.

Bekijk hier de sfeerimpressie.