Nieuw procesreglement CBM

Sinds 1 juli 2024 is voor het rechtsgebied Curatele, Bewind en Mentorschap een eigen versie van het landelijk procesreglement voor verzoekschriften bij de rechtbanken, kanton, inzake curatele, bewind en mentorschap, zie Landelijk procesreglement CBM, eerste versie, 1 juli 2024 (rechtspraak.nl). Het procesreglement is in de Staatscourant gepubliceerd: Staatscourant 2024, 19702. Ook is het terug te vinden op de op rechtspraak.nl. Omdat bij CBM professionele en niet professionele partijen deelnemen staat het reglement op verschillende plekken zoals bij de overzichtspagina waarop alle reglementen staan en op de pagina voor professionals: rechtspraak.nl > professionals > curatele, bewind en mentorschap.

De achterliggende reden voor een eigen procesreglement is dat het procesreglement verzoekschriften Kanton niet meer aansloot bij de huidige werkwijze binnen CBM. Ook het digitaal procederen en digitaal communiceren via Mijn Rechtspraak Curatele, Bewind en Mentorschap is opgenomen. Het procesreglement bestaat uit een algemeen deel en een bijzonder deel waarbij veel bepaling zijn overgenomen uit het procesreglement verzoekschriften kanton. In het algemene gedeelte is beschreven de wijze waarop geprocedeerd/gecommuniceerd kan worden zowel digitaal als niet-digitaal. In bijlage 4.2 is opgenomen in welke onderwerpen het mogelijk is om digitaal te procederen. Als een extra onderwerp daarbij komt, wordt deze bijlage aangepast. In het bijzondere deel staan de specifieke bepalingen per maatregel.