Overleg beloning bewindvoerders met ministeries en VNG

Deze maand hebben wij diverse bespreking gehad met het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en VNG inzake de beloningssystematiek voor bewindvoerders. Wij hebben daarbij gebruik gemaakt van het gevoerde onderzoek op het intranet voor bewindvoerders (intranet.bewind.info).
Ministerie SZW heeft aangegeven om met een verder diepgaander onderzoek te komen of het huidige beloningssystematiek nog passend is.

Daarnaast hebben we de knelpunten, zoals wij hebben gesignaleerd bij de toetreding tot de schuldhulpverlening, kenbaar gemaakt. Daarbij zijn wij met een aantal adviezen gekomen waaronder het voorstel voor het opzetten van een landelijk convenant tussen gemeenten en bewindvoerders. De partijen hebben hun interesse geuit voor het convenant.

Bovenstaande is een mooi voorbeeld waar wij, naast onze andere activiteiten, mee bezig zijn. Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Volg ons dan op LinkedIn of op ons gratis intranet voor bewindvoerders.

Nog geen toegang tot het intranet ? Laat het ons dan weten via contactformulier.