Velden zijn niet correct ingevuld
Aanmelden
Het NBBI komt op voor de belangen van 9459 clienten.
Visual

Disclaimer NBBI


Functioneren van de site

De NBBI stelt alles in het werk om deze internetsite goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen vele factoren een rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de internetsite te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Wij vragen hiervoor uw begrip en willen u erop wijzen dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van onze internetsite.

Informatie op deze site

De NBBI hecht grote waarde aan de juistheid van de informatie op deze internetsite. Door technische of menselijke fouten kan informatie echter onjuist worden weergegeven. De NBBI aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid uit schade die ontstaat naar aanleiding van het gebruik van (de informatie op) deze internetsite.

Verwijzingen en hyperlinks

De NBBI aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Intellectueel eigendom

Deze internetsite is bedoeld voor commerciële doeleinden. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons. Wij, respectievelijk de rechthebbende, behouden alle rechten met betrekking tot de op deze internetsite gepresenteerde informatie, daaronder begrepen; teksten, logo’s, handelsmerken en grafisch materiaal.

Copyright

Niets uit deze tekst of grafische voorstellingen mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NBBI worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, waarbij de oorspronkelijke doelstelling of context schade wordt aangedaan.