Velden zijn niet correct ingevuld
Aanmelden
Het NBBI komt op voor de belangen van 9459 clienten.
Visual

Kwaliteit- en lidmaatschapseisen

De NBBI controleert of u voldoet aan de kwaliteitseisen. Deze eisen zijn complementair aan die van de rechtbank. Voldoet u dus aan onze eisen, dan bent u ook benoembaar voor de rechtbank (en andersom). Een dubbele audit uitvoeren om zowel voor de rechtbank te voldoen als voor de branchevereniging is dan ook onnodig en zonde van de kosten.

De Bewindvoerder De Organisatie
NBBI Bewindvoerder NBBI Organisatie

De NBBI vraagt daarom voor de toekenning of verlenging van het lidmaatschap een bewijsstuk waarin wordt aangetoond dat u voldoet aan de kwaliteitseisen. 

Wij hanteren bovenstaande certificeringen, zodat een ieder kan zien dat zowel de bewindvoerder als de organisatie voldoet als kwalitatieve bewindvoerder en organisatie.

U kunt onze gecertificeerde bewindvoerders en kantoren herkennen aan de gevoerde labels