Indexatie tarieven

1 november 2022

Zojuist heeft een eerste overleg plaatsgevonden inzake de indexatie van onze tarieven. De ministeries verontschuldigen zich voor het gebrek aan communicatie, men had eerder op onze zorgen moeten ingaan. Het probleem inzake de indexering speelt bij meerdere juridische beroepsgroepen waar bewindvoering er één van is. Het probleem dat nu ontstaat binnen het werkveld is duidelijk gemaakt en er wordt getracht de noodzaak duidelijk te maken bij de verantwoordelijke bewindspersonen. Er is verzocht of het mogelijk is om de verhoging van 2024 deels naar 2023 te halen. Op 10 november zal een gesprek met de Minister volgen, dit zal een doorslaggevend moment zijn. Wij hebben ook gevraagd om te kijken naar andere oplossingen als een financiële oplossing definitief niet mogelijk is. Hierbij kan gedacht worden aan aanpassingen in de uitvoering van bepaalde werkzaamheden.

28 oktober 2022

Deze brief verstuurden we naar minister Schouten en minister Weerwind namens de gehele branche als reactie op het bericht over de indexatie tarieven beschermingsbewind, mentorschap en curatele 2023. Gezamenlijk met BBW Beroepsvereniging Bewindvoerders Wsnp, Horus, Beroepsvereniging NBPB, NBPM en de NVVK branchevereniging voor schuldhulpverlening, bewindvoering en sociaal bankieren willen we onderstrepen het hier niet mee eens te zijn en willen een verbeterde indexatie voor komend jaar afdwingen.