Rechtbank digitaliseert curatele vanaf 1 januari 2023

Na faillissementen, Wsnp en bewind is curatele aan de beurt voor digitalisering bij de Rechtspraak.
Vanaf 1 januari 2023 kunnen ook professionele curatoren hun verslagen (waaronder het mentorschapsverslag) en machtigingsverzoeken digitaal indienen bij de rechtbank.

De softwareleverancier van het curatelekantoor moet daarvoor wel eerst een wijziging doorvoeren in het administratiesysteem. Daarna kan de curator contact opnemen met de toezichthoudende rechtbank om zo gezamenlijk te bepalen vanaf welk moment de curator een verslag of machtigingsverzoek digitaal kan indienen.