Het pgb, wat kan een bewindvoerder ermee?

Jaarlijks kiezen meer dan 45.000 hulpvragers voor een pgb. Waarom doen ze dat? Met een persoonsgebonden budget bepalen ze zelf door wie, waar, wanneer en hoe ze worden geholpen. Ze hebben eigen regie en kunnen hun zorg inregelen zoals ze dat zelf willen

Een persoonsgebonden budget (pgb) biedt keuzevrijheid en flexibiliteit, maar brengt ook verantwoordelijkheid en verplichtingen met zich mee. Zo heb je bijvoorbeeld te maken met het opstellen van zorgovereenkomsten en het declareren van uren. En het is van belang om te weten met welke organisaties je te maken hebt, zoals bijvoorbeeld de SVB, de gemeente of het zorgkantoor.

Gewaarborgde hulp
In de Wet Langdurige Zorg zijn er een aantal profielen waar de zorgvrager het pgb niet zelf mág beheren (VV 4 tot en met 7 of VG 4 tot en met 8 en GGZ). Dan is een gewaarborgde hulp wettelijk verplicht. Deze wordt door de budgethouder aangewezen. In het profiel GGZ moet dit een 1e of 2e graad familielid zijn. Wanneer dit niet het geval is, dan is er waarschijnlijk een curator, mentor of bewindvoerder betrokken waar de gewaarborgde hulp mee afstemt. In sommige gevallen is de mentor of bewindvoerder zelf de gewaarborgde hulp.

Bewindvoerder én beheerder pgb
Soms is het dus de bewindvoerder die de taken van het beheer van het pgb overneemt. Wat komt daar dan bij kijken? Je moet weten hoeveel pgb er is en erop toezien dat er niet te veel uitgegeven wordt. Je wordt werkgever of opdrachtgever van de zorgverleners die ingehuurd gaan worden. Je sluit contracten met hen af. En je legt verantwoording af aan de verstrekkers van het pgb. Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor de inhoud van de zorg. Wordt de juiste zorg geleverd? Is het passende zorg en is het kwalitatieve goede zorg? En daar zit het knelpunt voor de bewindvoerder, want die heeft daar niet altijd zicht op. Vaak is dat juist weer de taak van de mentor.

Samenwerken
Formeel kan er maar één persoon eindverantwoordelijk zijn voor het pgb. Als bewindvoerder ben je in de meeste gevallen alleen belast met het financiële gedeelte. Maar als pgb-beheerder of gewaarborgde hulp moet je dus ook toezien op de zorg. Hoe doe je dat? Door samen te werken met de budgethouder of de mentor. Want alleen zo weet je hoe het met de budgethouder gaat. Een ander hulpmiddel is de zorgovereenkomst. Daarin staat beschreven welke zorg geleverd wordt en daar kun je op toetsen. Voor de mentor is het precies andersom. Als deze ervoor kiest het pgb te beheren komt er een administratieve taak bij.

Of je nu bewindvoerder of mentor bent, als je het beheer van het pgb op je neemt ben je dus zowel verantwoordelijk voor de administratieve kant als het toezicht op de zorg. Per Saldo kan beide partijen ondersteunen via informatievoorziening en cursussen waarin beide aspecten aan de orde komen.

Tot slot: Al beheert de budgethouder niet zelf het pgb, het is belangrijk dat deze meebeslist waar het kan en zoveel mogelijk eigen regie houdt. Alles is erop gericht dat de budgethouder zijn eigen leven kan leiden op de manier die daarbij het beste past. Als bewindvoerder, curator of mentor maak je dus het verschil voor de budgethouder.

Per Saldo is meer dan 25 jaar dé landelijke vereniging van mensen met een persoonsgebonden budget (pgb). Ze hebben bijna 20.000 leden en abonnees, die een pgb via de Zorgverzekeringswet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet of de Wet Langdurige Zorg ontvangen. Zij geven algemene informatie, advies en ondersteuning, training en voorlichting aan budgethouders én aan professionals. Hiermee versterken zij de positie van zoveel mogelijk mensen die bewust kiezen voor eigen regie. Ze leggen wetten en regels uit aan hun achterban, ondersteunen budgethouders bij het omgaan ermee en pleiten voor betere, eenvoudigere regelgeving.