Aanpassing doorbelasten extra kosten bankrekeningen

In 2020 heeft de Rechtspraak uit eigen initiatief geoordeeld dat bewindvoerders voor het openen van bankrekeningen een extra vergoeding krijgen van 6 euro (exclusief BTW). Het kost een bewindvoerder tussen de 25 en 50 euro om een bankrekening te kunnen openen voor elke cliënt. Hiermee was geen rekening gehouden ten tijde van het afgeven van de vergoeding voor bewindvoerders. De NBBI en haar leden zijn daarvoor de Rechtspraak dankbaar om op deze manier toch gehoor te geven aan de alsmaar stijgende kosten bij bewindvoerderskantoren. Het is dan wel niet een 100% vergoeding, maar wat ons betreft toch een positief gebaar van de kantonrechters.

Toch ontstonden er onduidelijkheden over de omschrijving van de vergoeding “6 euro exclusief BTW”. Betekende de opmerking exclusief BTW dat er nog BTW geheven moest worden over deze vergoeding? Het antwoord was in eerste aanleg positief waardoor bewindvoerders die BTW moesten rekenen het bedrag moesten aanpassen naar 7,26 euro. Echter kwam er in 2021 de beslissing dat het bedrag van 6 euro zowel inclusief als exclusief BTW zou zijn. Dit veroorzaakte veel verwarring in de branche. Bijvoorbeeld wat er nu moest gebeuren met de reeds verrichten betalingen in 2020.

De NBBI heeft intensief gelobbyd en een voorstel aan de rechtspraak gedaan om opnieuw de tekst over het doorbelasten van de bankkosten te wijzigen. Het is inmiddels duidelijk dat 6 euro het maximale totaalbedrag was dat per cliënt per jaar in rekening mocht worden gebracht. Dit zou betekenen dat veel bewindvoerders en gemeenten een correctie zouden moeten uitvoeren over 2020. Om dit te voorkomen hebben wij verzocht coulance toe te passen over dit jaar. Na het voeren van diverse besprekingen is de rechtbank akkoord gegaan met ons verzoek en heeft de volgende aanpassing gedaan in de tekst op de website van de rechtspraak: “Heeft u over 2020 btw berekend over het totaalbedrag, dan hoeft u geen correctie uit te voeren.”

Wij zijn erg blij met de verkregen duidelijkheid en de geboden coulance. Al met al een mooi resultaat vanuit een samenwerking  tussen de NBBI en de Rechtspraak.

De volledige tekst kun je nalezen op: https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/Curatele-bewind-en-mentorschap/Landelijk-kwaliteitsbureau-CBM#a76146ce-f7bd-43a6-b76a-cca9a38c4459c42de833-9c86-4de9-99aa-96c2dcec851d1.