Toekomstvisie op de digitalisering van het bewindvoerdersvak

Het optimaliseren van de financiële zorg tijdens de cliëntreis met als eindpunt een schuldenvrij leven is een belangrijk doel. Om de processen rondom de bewindvoering verder te perfectioneren, dienen bewindvoerders, schulddienstverleners, budgetcoaches en mentoren samen te werken. Een softwareprogramma kan hierin een verbindende factor spelen in het vaststellen en automatiseren van optimalisaties rondom de processen.

Streven naar het optimale
Cliënten moeten mee kunnen doen aan de maatschappij. Het is belangrijk dat softwarematige ontwikkelingen dit niet in de weg staan. Cliënten worden beter bediend als ze een aangename cliëntreis ervaren met minder rompslomp en minder loketten. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is een portal die drempelverlagend werkt richting cliënten en begeleiders. In korte tijd worden alle benodigde gegevens verzameld. Inzicht en resultaat zijn snel zichtbaar. Zo blijft de cliënt betrokken bij het proces, krijgt het gevoel van controle, maar bovenal behoudt men de regie in eigen handen.

Overzichtelijke cliëntenportal
In dit portaal kan het actuele banksaldo gecontroleerd worden en is er inzicht in de werkzaamheden van de bewindvoerder. Gemaakte rapporten zijn zichtbaar en de voortgang van het proces kan gevolgd worden. Belangrijke documenten die de bewindvoerder ontvangt zijn voor de cliënt inzichtelijk. Met duidelijkheid houd je de cliënt betrokken, ontstaat een gevoel van ertoe doen en is resultaat snel zichtbaar. Een portaal zou ook de mogelijkheid moeten hebben voor cliënten om digitaal een verzoek voor leefgeld in te kunnen dienen. Het grote voordeel is dat je dan minder handelingen hoeft te doen en daarmee tijd bespaard. Een goede communicatie met de client is belangrijk om misverstanden te voorkomen.

Digitale communicatie
Daarnaast zou een softwareprogramma de mogelijkheid moeten bieden om met andere systemen te kunnen communiceren. Denk daarbij aan koppelingen met de overheid, schuldeisers en energieleveranciers. Met dergelijke koppelingen worden cliënt en bewindvoerder optimaal geholpen in de processen.

Aansluiting Toezicht van de rechtspraak
Een grote stap voorwaarts in het digitaal communiceren is de aansluiting met Toezicht van de rechtspraak. Wij zagen hierin grote kansen en hebben daarbij een actieve rol ingenomen. Onze gebruikers waren dan ook de eersten die een pilot met rechtbanken gingen draaien. Geen printwerk, enveloppen en postzegels meer, dat hebben ze als heerlijk ervaren. En ja, het was soms schrikken als een rechtbank, met van die opspringende waarschuwingsdriehoekjes en rode balken, foutmeldingen tevoorschijn liet komen of aanvullende informatie nodig had. Maar er konden wel direct stappen ondernomen worden zonder dat er documenten in het proces kwijtraakten. We hebben dat als zeer prettig ervaren en dat biedt hoop voor de toekomst! Wij vinden het belangrijk om te blijven werken aan een flexibel ecosysteem van applicaties.

Ontwikkelingen voor toekomstige ambities
In nauw overleg met de gebruikers ontwikkelen wij de processen verder. Gebruikers dienen wensen via hun eigen werkaccount in. Andere gebruikers kunnen daar weer hun mening over geven. Met een groep van experts wordt hier vervolgens over gespard. De cliënt en de problematiek rondom de cliëntreis staan hierbij centraal. Vooral ook het gedachtegoed van de cliënt willen we kennen om mee te nemen. Hoe kunnen we de werkzaamheden voor alle gebruikers zo comfortabel mogelijk maken? Hoe kunnen we het proces versnellen voor de cliënt? En dan ook nog eens het werkproces veraangenamen voor de dossierbeheerder? Als die ideale reis duidelijk in beeld is, formuleren we heldere doelstellingen voor een aanpassing in het systeem. Hiervoor hebben we contact met experts uit verschillende bedrijven. Om in te kunnen spelen op toekomstige ambities moeten we de huidige situatie eerst grondig kennen.

Eén grote online gemeenschap
Niet onbelangrijk om te melden is dat onze leefwereld steeds groter wordt. Afstanden worden op verschillende manieren gemakkelijker overbrugd. Bedrijven, organisaties, overheden en particulieren komen samen in één grote online gemeenschap. Het is dan ook van belang dat alle data vanaf iedere willekeurige locatie veilig benaderbaar is en blijft. Daarvoor behoort elke softwareleverancier de nodige maatregelingen te treffen, zoals het maken van back-ups, beveiligde inlog en encryptie, maar ook werken conform een internationale standaard van informatiebeveiliging om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van privacy gevoelige gegevens zeker te stellen.