Training WSNP tijdens beschermingsbewind

Op 17 september 2020 hebben wij een coronaproof college ‘WSNP tijdens beschermingsbewind’ gehad. De docente Trijnie Brinks heeft het college mogen verzorrgen. In de zaal waren 25 aandachtige toehoorders, die elkaar op scherp zetten met interessante casussen. Daarnaast hadden we ook een livestream waar nog eens 25 deelnemers meeluisterden. Een erg geslaagde training op een mooie gecombineerde wijze.

De inhoud van die dag:

In een 4 uur durende training werd het gehele WSNP-traject (inclusief het voor- en na traject)doorlopen. Daarbij kwamen onder meer aan bod:

  • VTLB;
  • belastingzaken/-schulden;
  • boedelschulden;
  • fixatiemoment;
  • schuldeisers;
  • akkoord aanbieden;
  • voorlopige voorziening / dwangakkoord;
  • verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bewindvoerder

Het programma is afgesloten met een certificaat voor 4 studie-uren. Na afloop was er een mogelijkheid om vragen te stellen en te evalueren met de bestuursleden van de NBBI.