De digitale transformatie van de financiële hulpverlening

De digitalisering verandert de wereld, onze economie en samenleving razendsnel. Technologie biedt steeds meer mogelijkheden en die mogelijkheden volgen elkaar steeds sneller op. Wat voorheen ondenkbaar was, is nu een feit. In de toekomst hebben digitale technologieën steeds meer invloed op onze manier van werken en leven.

Een softwareleverancier behoort zich niet alleen te beperken tot het leveren van functionaliteiten. Er zou door het toepassen van kunstmatige intelligentie gezorgd kunnen worden dat de techniek zo optimaal mogelijk ingezet wordt.

Mede door de coronacrisis is de digitale transformatie in één klap jaren vooruitgesprongen. Wat normaal gesproken nog jaren zou hebben geduurd, heeft zich de afgelopen periode voltrokken in slechts luttele maanden. De verschuiving naar online kanalen kreeg een ongekende boost. Vanaf het moment dat men aan het huis was gekluisterd door de lockdown, gebruiken steeds meer mensen de mogelijkheden van het internet, zoals thuis werken en het online vergaderen. Dankzij de inzet van innovatieve software maakt het niet uit waar je bent. Je hebt altijd de juiste tools ter beschikking om jouw cliënten de zorg te verlenen die zij gewend zijn en je hoeft nooit in te leveren op de dienstverlening.

Met Smart FMS worden de primaire werkprocessen zoveel mogelijk geoptimaliseerd, gedigitaliseerd en geautomatiseerd. Zaakgericht werken wordt vervangen door organisatie-brede toepassingen en procesmatig werken, waardoor de hulpverlener niet wordt afgeleid door bijzaken. Het gevolg is dat de hulpverlener, met zijn 21st-centrury-skills, minder tijd kwijt is aan administratieve taken waardoor de caseload wordt verhoogd.

Zo zijn wij continue op zoek naar technische vernieuwingen om de financiële hulpverlening efficiënter te maken en plezier in het werk te vergroten. Wij zetten alles op alles om een bijdrage te leveren aan een financieel gezonde samenleving. Gezond blijven en weer gezond worden. Wij kennen de techniek zeer goed en zijn als geen ander in staat om de vertaalslag naar technische behoeften te maken. Wij gaan ervan uit dat onze software in dienst staat van de professional en een middel is om ondersteuning te bieden in het primaire proces. Wij leveren de juiste waarden op het juiste moment, voor de juiste persoon en op de juiste plek. Dit maakt het werk van professionals toegankelijker en makkelijker doordat zij op één plek de beschikking hebben over de informatie die ze op dat moment nodig hebben.

Slimme technische oplossingen zorgen er dus voor dat er meer in minder tijd gerealiseerd kan worden. Dit is noodzakelijk om de financiële zorgverlening ook in de toekomst betaalbaar en rendabel te houden. Dit vergt echter voor sommigen een andere manier van denken. Want in plaats van te besparen op software, bespaar je op personeelskosten, wat bij de meeste bedrijven de grootste kostenpost is. Dat wil niet zeggen dat je personeel moet ontslaan, maar meer aandacht kan vestigen op de groei van de organisatie.