Vereenvoudiging beslagvrije voet

De NBBI heeft deelgenomen aan een werksessie over de eerste resultaten van de tussentijdse evaluatie van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet. De invoering van de wet vereenvoudiging beslagvrije voet is onderdeel van de Brede schuldenaanpak van het kabinet. Het gaat om een veertigtal acties op tal van fronten om de schuldenproblematiek terug te dringen, gericht op preventie, snelle en effectieve schuldhulp en een zorgvuldige, maatschappelijk verantwoorde incasso. Het kabinet werkt hierin samen met gemeenten, uitvoeringsorganisaties en maatschappelijke organisaties.

De beslagvrije voet is het deel van het inkomen waar geen beslag op mag worden gelegd door schuldeisers. Dit zorgt ervoor dat mensen met schulden die te maken krijgen met beslaglegging op hun inkomen altijd een minimumbedrag overhouden om van te leven.

Met de invoering van de wet hoeft iemand in beginsel zelf geen gegevens meer te verstrekken voor het vaststellen van de beslagvrije voet, maar worden deze gegevens uit bestaande registraties gehaald. De beslagvrije voet kan dan in de meeste gevallen worden vastgesteld aan de hand van de leefsituatie, het inkomen van de persoon in kwestie en dat van de eventuele partner.

Op dit moment wordt de werking van de instrumenten, die adequate uitvoering van de wet moeten ondersteunen, geƫvalueerd. De werksessie is bedoeld om de tussentijdse resultaten van het onderzoek tegen het licht te houden en te verrijken met vragen en opmerkingen over de bevindingen. Er werd besproken in hoeverre de beoogde effecten bereikt worden, en welke bevorderende en belemmerende factoren daarbij spelen.

Er zal voor de deelnemers aan de evaluatie nog een later moment komen om uitgebreider mee te lezen op de conceptrapportage, waarbij ook de werking van alle individuele instrumenten en conclusies verder aan bod komen.