Velden zijn niet correct ingevuld
Aanmelden
Het NBBI komt op voor de belangen van 8296 clienten.
Visual

Alleen voor de beste bewindvoerders
& inkomensbeheerders

De Nederlandse Branchevereniging voor Bewindvoering en Inkomensbeheer (NBBI) is de poortwachter voor kwaliteit bij financieel beheer. Daarnaast behartigt het de belangen van haar leden.