Actie: Lidmaatschap NBBI betaald door Petrainingbewindvoering.nl

Als opleider van bewindvoerders en hulpverleners presenteert Petrainingbewindvoering.nl een nieuwe actie. Vanaf heden vergoed Petrainingbewindvoering.nl…

Evaluatie Wet wijziging CBM

Verslaglegging In het verslag wordt de volgorde van de vragen uit de toegezonden bespreeknotitie gehanteerd. Niet alle vragen zijn (expliciet)…

Hulp bij de AVG voor de leden van de NBBI

25 mei 2018 komt snel dichterbij en vanaf dan moet uw organisatie kunnen aantonen dat u conform de AVG met persoonsgegevens omgaat.  Bent u…

Formulier aanmelden of wijzigen beschermingsbewind

Het bovengenoemde formulier is vernieuwd. Het vernieuwde formulier is te downloaden via de website van de belastingdienst. Wat is er gewijzigd? De…

Rapport 'Werking Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap'

Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar praktijkervaringen met de wijzigingen als gevolg van de Wet curatele, beschermingsbewind…

Bewindvoerdersplatform gratis voor leden

Uit initiatief van de NBBI is samen met Bewind.info het online bewindvoerdersplatform gelanceerd. Het platform wordt gedragen door de ketenpartners…

Opleidingslijst beschikbaar

Het bestuur van de NBBI heeft een opleidingscommissie opgesteld en daarmee de opleidingslijst beschikbaar gesteld. Op deze lijst worden alle…

Brandbrief NBBI en LOBCM naar gemeente Groningen

De gemeente wil niet langer de kosten vergoeden voor Stadjers met een minimuminkomen die bij een particulier bureau onder bewindvoering staan.…