Ga terug

Wat wij ervaren als meerwaarde van de NBBI

Budget Solutions is opgericht/ontstaan in 2013. Aan de oprichting zit een proces vooraf. Als consultant waren we in 2012 werkzaam bij een jeugdzorgorganisatie binnen Rotterdam e.o. Vanuit mijn rol hadden we regelmatig overleg met de GGD in Rotterdam. In een van deze gesprekken kwam ter sprake het project “Jongeren met problematische schulden”. Gemeente Rotterdam wilde hierin een rol spelen en vroeg aan organisaties, actief in dit speelveld, offertes aan te bieden. Lang verhaal kort, de stichting waarvoor we destijds werkzaam waren was één van de gelukkigen die hierin een rol mocht spelen. Echter gedurende het project kwamen we met alle organisaties, betrokken bij het project, er achter dat de hulpvraag bij jongeren verder ging als wat in het project geboden kon worden. Met dit gegeven hebben we toen bekeken wat we hierin nog meer konden betekenen. Na onderzoek kwamen we bij de twee producten “beschermingsbewindvoering” en “schuldhulpverlening” uit. De keuze is uiteindelijk op beschermingsbewindvoering gevallen, mede ook daar dit vak het dichtst bij mijn kennis en ervaring lag, maar nog meer bij mijn drijfveren.

02-11-2021
Budget Solutions

We kunnen de periode 2013 t/m heden het beste omschrijven als turbulent en vol met avonturen. Dit op het gebied van wetgeving, persoonlijke groei, netwerken, maar vooral van groei. Van 1 pitter is Budget Solutions BV inmiddels doorgegroeid tot een midden groot kantoor met 15 medewerkers, 500+ dossiers. Actief in de modules, Beschermingsbewind, Curatele & Mentorschap. Waarbij het werkgebied in de afgelopen jaren zich van Groot Zuid Holland inmiddels heeft uitgebreid met Oost Brabant en Limburg.

Vooral de kruisbestuiving tussen de modules Beschermingsbewind en Mentorschap heeft zijn meerwaarde inmiddels aangetoond. Net als alle collega bewindvoerders, kantoren willen we een belangrijke rol spelen in het ontzorgen van de doelgroep.

Als kantoor actief in dit werkveld kan je niet zonder netwerken, samenwerken en het voortdurend op peil houden van de noodzakelijke kennisgebieden. Samenwerken doen we inmiddels met diverse collega kantoren waarbij met regelmaat collegiaal advies met elkaar wordt uitgewisseld. Ook hechten we veel belang aan het correct onderhouden van contacten van de andere stakeholders in deze markt. Als kantoor zijn we convenantpartner met diverse gemeenten. Echter ondanks dat we vanuit het kantoor met diverse partijen individueel contacten kunnen onderhouden, spelen er binnen onze branche veel zaken die vanuit een breder perspectief op gepakt moeten worden.  Het is ondoenlijk om als kantoren te samen met het Landelijk Kwaliteitsbureau, Ministerie of met alle gemeentes in Nederland gespreken te onderhouden en/of problematiek aan te kaarten. Hier komt de rol van een Branchevereniging van pas.

Als kantoor zochten we een branchevereniging welke dicht bij ons stond als het gaat om het delen van inzichten en visie. Ondanks dat we in het verleden lid zijn geweest van een andere grote branchevereniging vonden we bij de NBBI een betere aansluiting. Ook zijn we van mening dat de prijs-kwaliteitsverhouding van de NBBI beter past bij onze organisatie. Een andere meerwaarde welke we ervaren bij de NBBI is de NBBI Academy. Hierin krijgen we als organisatie de mogelijkheid om gedurende het jaar op basis van e-learning voortdurend te werken aan Permanente Educatie. De aandachtsgebieden binnen de academy is divers en de topics worden voortdurend aangepast aan de ontwikkelingen in de maatschappij. Daar we als organisatie diverse disciplines en aandachtgebieden hebben, verdeeld over verschillende medewerkers, is het mogelijk dat de trainingen verspreid over tijd en deelnemers kan worden gevolgd. Hierdoor benutten we ook de gedachten van Train de Trainer. De kennis wordt hierdoor verspreid binnen de organisatie en neemt iedere medewerker vanuit verschillende inzichten deel aan het uitgebreide aanbod van trainingen. Tot slot is het ook fijn dat iedere training resulteert in het verkrijgen van een certificaat waardoor het ook aantoonbaar is dat binnen de organisatie gewerkt wordt aan Permanente Educatie.

Een ander gewaardeerd item van NBBI is de laagdrempeligheid van contact. Het bestuur is direct benaderbaar en staat open voor feedback. Daarin mag je als lid kritisch zijn naar het bestuur.

Vooral dit laatste hebben we afgelopen tijd veelvuldig gedaan wanneer het ging omtrent de positie en rol van de brancheverenigingen in het algemeen als vertegenwoordigers bij het overleg met de ministeries en gemeenten als het gaat over de onderwerpen: Kinderopvangtoeslag affaire, beloningen, positie in de maatschappij, competenties en vooral ook de rol van bewindvoerders. Wat zijn we en wat willen we nu zijn. Zijn wij met zijn allen “Boekhouders” en dus bezig met het vastleggen van het verleden of “Controllers” en daarmee bezig met ontwikkelingen in het dossier en hier vroegtijdig op anticiperen. Dit op de gebieden van gedrag, zelfredzaamheid en kwaliteit van de dienstverlening. Als kantoor merken we dat de stakeholders steeds meer van ons verwachten dat we optreden als controllers.

Samengevat zijn we tot de conclusie gekomen dat NBBI de brancheorganisatie is waar wij, Budget Solutions, ons het beste thuis voelen en waar we gezamenlijke zaken kunnen bereiken in het belang van alle bewindvoerders in Nederland.

Ger Mies
Directeur Budget Solutions

Sluiten ×