Onze visie

De NBBI ziet en begrijpt dat de branche kritisch kijkt naar de meerwaarde van brancheverenigingen. In 2013 heeft het bestuur deze kritiek reeds verwacht en daardoor gekozen voor een andere richting. Uiteraard is het belangrijk om eisen te stellen aan de kwaliteit bij bewindvoerders. Dit heeft het Ministerie van J&V zelfs overgenomen en verplicht gesteld voor alle bewindvoerders. Het hanteren van deze kwaliteitseisen is dan ook overbodig geworden voor een branchevereniging. Wij kijken daarom naar de benoembaarheid van de bewindvoerder en helpen hen er voor te zorgen dat ze jaarlijks benoembaar kunnen blijven.

Dit doen wij door instrumenten aan te reiken om bedrijfsprocessen te optimaliseren, zodat er meer ruimte is voor de ontwikkeling van jouw bedrijf. Op kostbare en tijdrovende processen wordt nu bespaard (tijd en geld) zodat er ruimte blijft voor nieuwe initiatieven. Daarom zoeken wij voortdurend de samenwerking op met marktpartijen die bewindvoerderskantoren kunnen ondersteunen en voor hen het werk beter en leuker maken.

Kwaliteit

Kwaliteit is belangrijk, maar bereik je dit met kwaliteitseisen? Natuurlijk moet er een landelijke norm zijn waar je als bewindvoerder aan moeten voldoen. Daar toetst het Landelijk Kwaliteitsbureau van de rechtbank jaarlijks jou als bewindvoerders al op. Is het dan nog een meerwaarde dat de brancheverenigingen dit ook doen?

Wij ondersteunen jou daarom in de ontwikkeling en verbetering van kwaliteit. Deze ondersteuning uit zich middels:

  • Theoretische kennisvergroting: de inzet van opleidingen en het toetsen van kwalitatieve opleidingen.
  • Praktische kennisvergroting: delen van ervaringen en kennis met bewindvoerders via ons chatforum/platform en gesprekken op locatie.
  • Aanreiken van instrumenten voor tijdsbesparing, procedureverbetering en evaluatie

Bewindvoerders die bij ons aangesloten zijn mogen ons logo en watermerk gebruiken. Hiermee tonen zij aan dat zij:

  • Benoembaar zijn als bewindvoerder door de rechtbank
  • Aan de landelijke kwaliteitseisen van het LKB voldoen
  • Transparant zijn en kwaliteit nastreven
  • De branche naar een hoger niveau willen tillen