Update: Audit tijdens corona-crisis

14 April jl. heeft het Landelijk Kwaliteitsbureau ons gemaild inzake de mogelijkheid voor de accountant om de audit op afstand uit te voeren (ten tijde van de corona-perikelen). Dit bericht was ook op onze website geplaatst.

Inmiddels zijn er versoepelingen in het beleid van het kabinet en is een onderzoek op kantoor weer mogelijk met inachtneming van de maatregelen.

Omdat het Landelijk Kwaliteitsbureau begrijpt dat er situaties zijn waarin een fysiek kantoorbezoek nog niet kan plaatsvinden, blijft voorlopig de mogelijkheid bestaan om de controle op afstand te laten uitvoeren. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan het behoren tot de risicogroep of het hebben van verwante klachten. Als de controle op afstand heeft plaatsgevonden dan dient de accountant dit te vermelden in zijn/haar verslag.

Afhankelijk van de ontwikkelingen kunnen in een later stadium de mogelijkheden weer worden aangepast. We zullen jullie op de hoogte houden.