Kerngetallen digitalisering Bewind

Graag presenteren wij de kerncijfers over 2020 uit Toezicht Bewind. Deze cijfers laten ook dit jaar een voortgaande lijn zien in de digitalisering van deze zaakstroom.

Professioneel Bewind
In 2020 hebben de teams bewind bijna 33.000 zaken gedigitaliseerd. Dit zijn zowel nieuwe zaken als gemigreerde bestaande zaken. Hiermee is eind vorig jaar het totaal aantal digitale zaken uitgekomen op bijna 140.000 zaken.