NBBI adviseert Kamer van Koophandel

De Tweede Kamer heeft recent haar bezorgdheid geuit over personen die onder bewind of curatele staan en zich zonder instemming van bewindvoerder of curator (willen) inschrijven in het Handelsregister. Een direct koppeling van het Handelsregister met het CCBR (Centraal Curatele- en Bewindregister) en het CIR (Centraal Insolventieregister) zou hiervoor een oplossing kunnen zijn. Wij staan als NBBI zeer positief tegenover dergelijke ontwikkelingen en hebben de KvK geadviseerd over de voordelen en eventuele valkuilen van een dergelijke koppeling.

Wij houden jullie op de hoogte bij verdere ontwikkelingen.