NBBI verzekering voor beroepsaansprakelijkheid

“Bescherming van bewindvoerders: unieke dekking voor cyberincidenten toegevoegd aan verzekering voor beroepsaansprakelijkheid”

De dagelijkse inzet voor de financiële zorg van de financiële en maatschappelijke hulpverlener voor zijn cliënten, brengt een aanzienlijke verantwoordelijkheid met zich mee. Het werk van de hulpverlener verdient daarom bijzondere bescherming op het gebied van aansprakelijkheid.

De NBBI heeft samen met Cover Mij en Allianz een nieuwe beroepsaansprakelijkheidsverzekering ontwikkeld die een aantal belangrijke elementen in de dekking combineert. De verzekering mag een primeur in Nederland genoemd worden. De dekkingselementen zijn actueel en van toepassing op de dagelijkse praktijk van de hulpverlener.

Combinatie van dekking voor beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid

De verzekering beschermt hulpverleners tegen claims die voortkomen uit fouten, nalatigheid of verkeerde beslissingen tijdens de uitoefening van hun taken. Uiteraard is de bedrijfsaansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid standaard in de verzekering inbegrepen.

Uitgebreide omschrijving van werkzaamheden in de hoedanigheids-omschrijving

Het is essentieel dat de verzekering alle aspecten van het werk van de hulpverlener dekt, bewindvoering, mentorschap, budgetcoaching, schuldhulpverlening en andere gerelateerde taken. De mogelijkheid bestaat om andere (neven)werkzaamheden aanvullend mee te verzekeren.

Gratis dekking voor Cyberincidenten tot EUR 15.000

Cyber-risico’s zoals datalekken, malware-aanvallen en phishing vormen een groeiende bedreiging voor financiële hulpverleners. De verzekering biedt niet alleen uitgebreide dekking voor uw reguliere taken, maar beschermt ook tegen de gevolgen van digitale aanvallen. Dit omvat kosten voor herstel, dienstonderbrekingen en aansprakelijkheid tegenover cliënten.

Financiële bescherming in ruime zin

De verzekering biedt financiële bescherming door ook de kosten van juridische verdediging te dekken.

In goede samenwerking

Een goede verzekering blijft actueel en afgestemd op de ontwikkelingen in wetgeving en dagelijkse praktijk. In overleg tussen de brancheorganisatie en verzekeraar, kunnen de wijzigingen die relevant zijn voor het uitoefenen van het beroep van de bewindvoerder tijdig met verzekeraars besproken worden en indien nodig vertaald worden naar een aanpassing in de dekking.

Aantrekkelijke premie

Omdat de ontwikkelingen van dichtbij worden gevolgd, blijft er grip op de premie. Dat is mede de reden dat er een aantrekkelijke premie geboden kan worden. De NBBI-polis is tot wel 20% lager dan bestaande vergelijkbare verzekeringen. Dat kan wel tot 100 euro schelen. Maak gebruik van een lagere premie zonder in te leveren op kwaliteit.

Wat maakt het nog aantrekkelijker? Indien u vóór 1 maart 2024 de verzekering aanvraagt, geniet van een eenmalig actietarief. Maak gebruik van deze kans en profiteer van dit exclusieve aanbod met nog eens EUR 50.

Meer informatie over de verzekering lees je hier.

Aanvragen kan via het portaal.