Onderzoek financieringssystematiek en beloning van schuldenbewind

Vanuit het LOBCM zullen de NBBI en NBPB deelnemen aan en starten met het onderzoek naar de financieringssystematiek en beloning van schuldenbewind. Na meerdere gesprekken hierover heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opdracht gegeven aan SEO Economisch Onderzoek om met ons hierover dieper in gesprek te gaan o.a. middels interviews. Hierbij wordt samengewerkt met het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) en met Roeland van Geuns, specialist op het gebied van armoede en schulden.

De eerste stap van het onderzoek bestaat uit het in kaart brengen van de huidige situatie en het inventariseren van voor- en nadelen en knelpunten.