Onderzoeken en cijfers | ‘Schulden klein houden en perspectief bieden’

In deze nieuwe vaste rubriek brengen wij recente en minder recente -maar zeker niet minder belangrijke- onderzoeken en publicaties in ons vakgebied onder je aandacht.

Schulden klein houden en perspectief bieden
Mr. André Moerman & Prof. dr. Nadja Jungmann
Uitgebracht in oktober 2023

Het Nederlandse stelsel van incasso nodigt uit tot escalatie. Vorderingen lopen door bijkomende kosten onnodig hoog op en het systeem zet schuldeisers aan om te gaan voor het eigen gewin. Bij een afloscapaciteit van 100,- krijgt een huishouden voor drie vorderingen van 750,- een rekening van 5.593,07 aan extra kosten. De eerste 46 maanden (3,8 jr) betaalt het huishouden alleen maar af aan de kosten en nog geen cent op de initiële vordering. De schuldenoploop zet huishoudens helemaal klem en draagt bij aan het ontstaan van nieuwe vorderingen en maatschappelijke kosten. De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR / Sociaal Werk Nederland) en Hogeschool Utrecht hebben in een onderzoek uitgewerkt hoe deze kostenoploop kan worden voorkomen.

Het vraagt een paradigmashift in de vorm van een beperkte set wetswijzigingen en zal mensen met schulden veel geld besparen. De ambitie om schulden klein te houden en meer perspectief te bieden aan schuldeisers en debiteuren kan gerealiseerd worden door invulling te geven aan de volgende vijf maatregelen:

  1. In de incassofase voorzien in een afbetalingsplan waarbij de afloscapaciteit door een onafhankelijke partij op een vaste wijze wordt vastgesteld en schuldeisers naar rato van hun vordering meedelen zonder verdere kostenoploop.
  2. In de executiefase aan schuldeisers de mogelijkheid bieden om mee te delen in beslag zonder dat daar extra kosten voor gemaakt moeten worden.
  3. Een zorgplicht voor gerechtsdeurwaarders om mensen met grote betaalproblemen te motiveren de stap naar hulp te zetten.
  4. Financiële prikkels in het systeem brengen die ervoor zorgen dat de schulden in de incassofase opgelost worden en de stap naar de rechter niet snel gemaakt wordt.
  5. Financiële prikkels in het systeem brengen die er voor zorgen dat debiteuren die de stap naar hulpverlening niet uit zichzelf zetten toch vaker in beweging komen.

Lees meer over het onderzoek op de website
Lees het rapport