Online zittingen

De Rechtspraak heeft maatregelen moeten treffen die gevolgen kunnen hebben voor bewindvoerders. Graag willen wij jullie hierover in dit bericht informeren.

De werkwijze van de Rechtspraak is aangepast vanwege het coronavirus. Rechtbanken, hoven en bijzondere colleges zijn nog maar zeer beperkt toegankelijk. Rechtszaken die nog doorgaan worden zoveel mogelijk op afstand en met digitale mogelijkheden uitgevoerd.

De rechtbank bepaalt in welke zaken het van belang is om toch een zitting te houden. Voor de bewindvoerders betekent dit dat, indien dit noodzakelijk wordt geacht, de zitting – waar mogelijk – online via beeldbellen (met de Skype Webapp) of telefonisch zal plaatsvinden. Deze app is gratis te downloaden.

Je zult begrijpen dat het enige voorbereiding vraagt om alle rechtbanken vertrouwd te maken met deze vorm van het houden van zitting. Naar verwachting zal het ook voor jou enige instructie en voorbereiding vragen. Vanuit IVO Rechtspraak is de ondersteuning van de bewindsteams in voorbereiding. Daarbij bekijken ze ook welke afspraken en informatie nodig is om bewindvoerders goed op weg te helpen voor het bijwonen van een online zitting.

Mogelijk vergt dit ook aan de kant van de bewindvoerder en cliënten enige voorbereidingen op deze manier van online zittingen. Op de website van de Rechtspraak is de nodige informatie beschikbaar over online zittingen en overleggen.