Steunbrief Tweede Kamer inzake toelating WSNP

Gisteren heeft de NBBI een steunbrief verstuurd naar de Tweede Kamer om de motie Bruins en het eerder verstuurde schrijven van BBW Beroepsvereniging Bewindvoerders voor Wsnp te steunen. Al te lang ervaren onze leden en hun cliënten drempels bij de toegang tot de schuldhulpverlening. Eenmaal toegelaten tot het minnelijk traject merken wij dat dit traject stagneert, waarbij er op dit moment geen mogelijkheid bestaat om hier iets tegen te doen. Het wordt tijd dat de plannen voor een vereenvoudigde toetreding tot de WSNP en een verkorting van het minnelijk traject worden uitgevoerd.

Brief Tweede Kamer Toelating WSNP