Zitting bij rechtbank tegen besluit gemeente Den Bosch

  1. Vandaag, 13 september 2021, is de zitting voor het beroep op het besluit van de Gemeente Den Bosch om op een oneerlijke manier te concurreren met de markt. Vanuit het LOBCM en o.a. namens de leden van NBBI zal mr. T.E. Van der Bent als onze advocaat in deze zitting het woord voeren. Volg ons op LinkedIn of het Intranet voor updates in deze zaak.

Update dinsdag 14 september 2021:

Advocaat LOBCM: “Aan het einde van vorige jaar heeft de gemeente Den Bosch een besluit genomen dat beschermingsbewind alleen nog via de gemeente vergoed zal gaan worden. Professionele bewindvoerderskantoren binnen het werkgebied van Den Bosch worden daarmee feitelijk geconfronteerd met een uitsterfbeleid. Uiteraard was het LOBCM het hier helemaal niet mee eens en heeft hiertegen krachtig geprotesteerd.

Gisteren heeft het LOBCM (ten behoeve van o.a. de leden van de NBBI) samen met anderen de zitting gehad bij de rechtbank Rotterdam gericht tegen het algemeen belang besluit dat de gemeente Den Bosch heeft genomen. De rechtbank heeft vele kritische vragen gesteld aan de gemeente naar aanleiding van de beroepsgronden die het LOBCM heeft ingediend. Met name de financiĆ«le onderbouwing en de vele aannames waarop het besluit is gebaseerd zijn uitvoerig aan bod gekomen. Over zes weken zal de rechtbank uitspraak doen, dan weten we meer. Wordt vervolgd!”